توضیحات تکمیلی لیفتراک

 

خدمات جانبی لیفتراک:

 

در صنایع مختلفی مانند سردخانه های مواد غذایی و انبار هایی با راهروهای خاص با عرض کم که در این موارد وجود درب های مختلف با ارتفاع های متفاوت مسیر عبور لیفتراک را تحت تاثیر قرار می دهد، بررسی ارتفاع کوتاهترین درب و کم عرض ترین راهرو مدنظر کارشناس اعزامی این شرکت قرار گرفته است و پیشنهاد لیفتراک با دکل خاص و کوتاه و متناسب با بارهای جا به جا شونده آن شرکت ارائه می گردد.
ارائه سرویس های دوره ای لیفتراک ها و تعویض فیلتر های مربوطه، عیب یابی و رفع ایراد فنی از جمله سایر خدمات شرکت ایماهور می باشد.

 

 

دفعات بازدید: 181
 
scroll bar code